فرهنگیان ولایتمدار

آموزشي - پژوهشي

برنامه ریزی

برنامه ریزی          به مردم گفت دانشمند چینی                               سخن های مرا نیکو شمارید   اگر برنامه یکساله دارید                                       برنج اندر حیاط خود بکارید     درخت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 148 بازدید
بهمن 92
1 پست
دی 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
5 پست
سند_تحول
1 پست
انتقاد
1 پست
تفکر
1 پست
تعالی
1 پست
رشد
1 پست
سازگاری
1 پست
مهارتها
1 پست
نیاز
1 پست
موفقیت
1 پست
تحول
1 پست
نوآوری
1 پست
یادگیری
1 پست
مدرسه
1 پست
فرهنگ
1 پست
دانشگاه
1 پست
رسانه
1 پست
مشارکت
1 پست
مقاله
1 پست
فرهنگیان
1 پست